21/09/2021

*Thí nghiệm và sửa chữa các hạng mục sau:

- Thí nghiệm máy biến áp;

- Thí nghiệm chống sét và bộ đếm sét;

- Thí nghiệm tiếp đất, điện trở suất;

- Thí nghiệm máy cắt;

- Thí nghiệm dao cách ly;

- Thí nghiệm cách điện;

- Thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ;

- Thí nghiệm rơ le bảo vệ và tự động điện,...

 

*Các đối tượng khách hàng sau:

- Thí nghiệm vật tư thiết bị điện.

- Thí nghiệm định kỳ và thí nghiệm mới vật tư thiết bị các nhà máy mới xây dựng tại các khu công nghiệp, các dự án lớn trên địa bàn.

- Dịch vụ sữa chữa thiết bị điện.

 

Địa chỉ : 111- Nguyễn Tất Thành- TP. Đà Nẵng.

Điện Thoại: 0511-2 816 816        Fax: 0511-2 220 230.