18/05/2022

STT

Tên ngành

1

Thí nghiệm, kiểm định vật tư thiết bị điện, vật liệu xây dựng

2

Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện

3

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: Xây dựng dân dụng,công nghiệp, giao thông, cầu đường, thuỷ lợi.Giám sát công tác lăp đặt hệ thống điện các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thiết kế công trình năng lượng (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110KV, điện chiếu sáng).

Thiết kế kiến trúc và xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp,giao thông, cầu đường, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật (san nền, thoát nước).

Khảo sát địa hình các công trình xây dựng.

4

Xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến 220KV, hệ thống điện chiếu sáng, công trình điện công nghiệp, dân dụng, chống sét, hệ thống thông tin viễn thông, cột ăng ten viễn thông, xây dựng hệ thống xử lý môi trường.

5

 Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cầu đường, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật.

6

Mua bán các vật tư, thiết bị điện công nghiệp, viễn thông

7

Đào tạo nghề