08/12/2021

Điều lệ Công ty Cổ phần Thuỷ Điện - Điện Lực Đà Nẵng

Thứ sáu - 25/02/2011 16:09
Điều lệ này được thông qua các cổ đông sáng lập khi thành lập công ty ngày 06 tháng 3 năm 2008.

1. Trong điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:

a. Vốn điều lệ" có nghĩa là vốn do tất cả các Cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này.

b.."Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 thông qua ngày 29/11/2005.

c.  "Ngày thành lập" có nghĩa là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

d.  "Cán bộ quản lý" có nghĩa là Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

e.  "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.

f. “Thời hạn hoạt động”  là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của điều lệ này và thời gian gia hạn được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết.

g.  "Việt Nam" có nghĩa là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2.Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới bất kỳ một hoặc một số quy định khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế của chúng.

3.Các tiêu đề (chương điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

4.Các từ hoặc thuật ngữ được định nghĩa trong Luật doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

Điều lệ Công ty Cổ Phần Thuỷ Điện - Điện lực Đà nẵng

 

Giới thiệu

ĐỘI THÍ NGHIỆM VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN

*Thí nghiệm và sửa chữa các hạng mục sau: - Thí nghiệm máy biến áp; - Thí nghiệm chống sét và bộ đếm sét; - Thí nghiệm tiếp đất, điện trở suất; - Thí nghiệm máy cắt; - Thí nghiệm dao cách ly; - Thí nghiệm cách điện; - Thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ; - Thí nghiệm rơ le bảo vệ và tự động...

Tỷ giá

 

Giá vàng

 Giá vàng 9999 (VNĐ)

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 20
  • Tháng hiện tại: 910
  • Tổng lượt truy cập: 193566
QC
QC