ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH

ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH

 https://moit.gov.vn/gcn   ( mục số 146)

- Tên công ty: Công ty Cổ phần tư vấn và Xây dựng DHP

- Địa chi: Số 111 Nguyễn Tất Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.2816816/0913474069

- Fax: Không

- Email: tvxd.dhp@gmail.com

- Website: Không

- Số ĐK: 02/2021/GCNHĐKĐ.

- Ngày cấp: 14/01/2021

- Thời hạn: 14/01/2026

- Thiết bị, dụng cụ (05): Máy biến áp, Máy cắt, Chống sét van, Cầu dao cách ly - Cầu dao tiếp địa, Cáp điện.

- Cấp điện áp: từ 01 kV đến 35 kV